JİNEKOMASTİ NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Jinekomasti türkçeye “meme büyümesi” biçiminde çevrilmektedir. Jinekomasti, erkekler özelinde görülen ve genellikle kadınlardakine benzer şekillerde ortaya çıkan meme büyümesi durumuna verilen isimdir. Meme büyümesi ya meme dokularının büyümesi ya da memede bulunan yağ dokusunun artması ile alakalıdır. Ancak bir erkek için jinekomasti durumunun ortaya çıkması illa ki bu erkeğin alttan alta işleyen bir rahatsızlığı olduğu anlamına gelmeyecektir. Gerçekten de uzman tıp doktorlarının ve tıp bilimi özleinde yapılan çalışmaların ulaştığı sonuç, jinekomastinin bilinen bir nedeninin olmadığıdır. Bir başka deyişle, jinekomasti oluşumunun temel sebebi, hangi vaka söz konusu olursa olsun, çok büyük oranda bilinmemektedir. Şişmanlık ya da aşırı kilo alma gibi durumların jinekomastiye neden olduğu çoğu zaman dillendirilmiştir. Ancak altta yatan nedenin daha çok hormonal değişiklikler olduğunu düşünmek bize daha doğru görünüyor. Bu hormonal değişiklikler bazı ilaçların kullanımı sonucu ortaya çıkan olumsuz yan etkileri ile birlikte oluşmaktadır. Hormonal değişiklikler, bilindiği gibi erkeklerin ergenlik dönemlerinde oldukça yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Ancak bu tarz hormonal değişikliklerden sonra meme büyümesi görülüyorsa bile, bu durum çoğu erkek için geçici bir nitelik arz etmektedir. Ancak bu sorunu bütün erkeklerin tastamam aştığını düşünmek de iyimserlik olacaktır. Jinekomasti, hem ergenlik döneminde hormonal değişiklikler yaşayan genç erkeklerde hem de yetişkin erkeklerde ortaya çıkabilmektedir. Ancak sadece ergenlikteki hormonal değişimlerin ya da olgun erkeklerdeki problemlerin değil, aynı zamanda jinekomastiye neden olan bütün diğer etkenlerin de detaylı bir biçimde uzman doktorunuz tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Jinekomasti sorunu neredeyse erkeklerin % 40’lık bir kısmında ortaya çıkmaktadır

Jinekomasti sorunu neredeyse erkeklerin % 40’lık bir kısmında ortaya çıkmaktadır. Bu durumun musallat olduğu erkeklerin nasıl bir psikolojik sıkıntı yaşadıklarını düşünmek çok zor değildir. Özel olarak bizim gibi insanların her halükarda cinsel kimlikleri ile tanımlanageldiği toplumlarda, erkeklerin büyük memelere sahip olmaları, normal bir biçimde toplumsallaşmalarının önündeki en büyük engellerden birisidir. Biz böylesi yıkıcı ve onarılamaz psikolojik problemlerin önünün alınması için kesin olarak jinekomasti ameliyatı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında alınacak önemlemlerin hepsi geçici nitelikte olacaktır. Örneğin, korse giyilmesi ve memenin büyüklüğünün bu şekilde saklanması bu tarz bir tedbirdir ve bahsettiğimiz gibi geçici bir karakterdedir. Üç tip jinekomasti ameliyatı olduğunu söylemek istiyoruz. Bunlar şöyle sıralanabilir: 1) Glandüler jinekomasti ameliyatı, 2) Lipomatöz jinekomasti ameliyatı ve 3) Mikst (Karışık) jinekomasti ameliyatı. Glandüler tarzda gerçekleştirilecek bir jinekomasti ameliyatında asıl olarak hedeflenen şey, gerçek meme dokusu dediğimiz şeyin çekilip çıkarılmasıdır. Lipomatöz jinekomasti ameliyatında yapılan şey ise, tam olarak memenin içinde birikmiş olan yağ dokusunun dışarıya atılmasıdır. Son olarak, mikst jinekomasti ameliyatından bahsedelim. Bu tarz bir jinekomasti ameliyatında, diğer iki ameliyatın hedefledikleri şey birleştirilmektedir. Hastanın yaşadığı meme dokusu artışı ve yağ dokusu artışı birlikte alınılmaya çalışılır. Jinekomasti ameliyatının niteliği saydığımız bu tür ameliyatlardan hangisinin uygulamaya konulacağına göre değişiklik gösterecektir. Ameliyattan önce alınacak olan kitlenin yapısı ultrason aygıtı ile belirlenebilmektedir. Bu belirlenim önemlidir çünkü meme büyümesine neden olan şeyin yağ dokusundaki artıştan mı yoksa meme dokusundaki artıştan mı kaynaklandığını anlamak bu sayede mümkün olabilmektedir.

Erkeklerin ergenlik döneminde yaşadıkları ciddi hormonal değişimler nedeniyle meme büyümesi durumu ile yüz yüze geldiklerini yukarıda belirtmiştik. Ancak meme büyümesinin nedeni burada barizdir ve ergenlik tamamlandığı zaman çoğu erkek özelinde meme büyümesi durumu kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bu yüzden ergenlik döneminin tamamlanması jinekomasti ameliyatlarının yapılabilmesi için bir yaş sınırını da dayatacaktır. Bu yaş takriben 17 olarak bilinmektedir. Ergenlik dönemi atlatıldıktan sonra bile hala meme büyümesi durumu gözlemleniyor ise, bu durumun cerrahi müdahalede bulunulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ergenlikten sonraki süreç nasıl anlaşılacaktır? Yani bir genç erkeğin ergenlikten sonra ne kadar bir süre beklemesi ve jinekomastiye yakalanmış olduğunu anlaması gerekmektedir? Bu süre neredeyse 2 yıldır. 2 yıl süresince ortadan kalkmayan meme büyümesi durumları estetik cerrahi müdahalesi için ideal tipte vakıalar olarak ön plana çıkmaktadır.

Jinekomasti rahatsızlığı nedeniyle başvurduğunuz cerrahi müdahaleden önce uzman doktorunuz ile uzun süreli bir görüşme yapmanız gerekmektedir. Görüşme özelinde sizin ameliyattan ne beklediğiniz ile uzman doktorunuzun sizinle ilgili genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Uzman doktorunuzun yapması gereken şeylerden birisi, ameliyatın bitiminden sonraki süreçte nasıl bir göğüs görünümüne kavuşacağınızın gösterilmesidir. Bu konuda uzman doktorunuzdan muhakkak bilgi isteyiniz. Uzman doktorunuz size daha önce yaptığı jinekomasti ameliyatlarından elde ettiği görselleri önce ve sonra başlığı altında gösterecektir. Bu durum size jinekomasti ameliyatının kendisi ile ilgili sağlam bir fikir verecektir. Bundan sonraki süreç operasyon günü için yapmanız gereken şeyleri uzman doktorunuzun size iletmesi şeklinde olacaktır. Operasyondan tam olarak bir hafta öncesinde aspirin ve buna benzer ilaçların kullanılması bırakılmalıdır. Eğer sürekli bir biçimde kullandığınız ilaç ya da ilaçlar varsa, bunları kullanıp kullanamayacağınızı da doktorunuza sormanız gerekmektedir. Ve yine eğer sigara kullanan bir hasta adayı iseniz, bu durumda biz operasyondan bir müddet önce ve sonra sigara kullanımını bırakmanızı önereceğiz. Ameliyat olmak için hastaneye gelirken saçınıza jöle ve türevi olan ürünlerden sürmemenizi öneriyoruz. Ayrıca oldukça rahat kıyafetler giymeniz de sizin avantajınıza olacaktır. Takı takmaktan da imtina etmenizi istiyoruz. Operasyon başlamadan önce tam olarak 6 saat boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekmektedir. Operasyondan 2 saat önce hastanede bulunmanızı istiyoruz. Size özel olarak hazırlanmış odanızda bekleyebilir ve gerekirse size verilecek ilaçları alarak rahat bir biçimde ameliyata hazır hale gelebilirsiniz.

Jinekomasti vakıalarının çoğu lazer liposuction yöntemi kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak çok ileri düzeydeki jinekomasti vakıalarında daha farklı bir tedavi şekli benimsenmesi gerekmektedir. Bu tedavi yönteminin kullanılması ile birlikte meme üzerinde herhangi bir leke izi kalmamış olacaktır. Çünkü liposuction yöntemi küçük kanüllerin açılması sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu küçük kanüllerden girilerek içeride bulunan fazla yağ ya da meme dokusu dışarı atılabilmektedir. Liposuction yöntemi özelinde, hiçbir biçimde meme başı çevresi zedelenmeleri ya da meme başında ortaya çıkan çökükler görülmemektedir. Jinekomasti ameliyatları özelinde yine ameliyatın yapısal özellikleri dikkate alınarak genel ya da lokal anestezi yapılabileceği gibi, istenirse sedasyon yardımıyla da bir ameliyat gerçekleştirilebilir. Bir jinekomasti ameliyatı, kullanılacak prosedür ne olursa olsun, ortalama olarak 1 saatlik bir zaman diliminde yapılabilmektedir. Operasyonunuz bitirildikten sonra ilk bir aylık dönemde doktorunuzun önerdiği korseyi giymeniz gerekmektedir. Ayrıca operasyonun bitiminden itibaren ilk dört saat boyunca yatakta dinlenmeniz de lazımdır. Bu istirahatten sonra yeme içme gibi ihtiyaçlarınızı karşılamanız mümkündür. Ayrıca istirahatten sonra gezip dolaşmanız daha sağlıklı bir pratik olacaktır. Çoğu jinekomasti ameliyatında genel olarak hastanede yatmanıza gerek kalmamaktadır. Operasyon günü evinize dönmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Operasyondan sonraki ikinci gün tekrardan kontrole gelmeniz gerekir ve bu kontrol özelinde yapılmış olan pansumanlarınız değiştirilir. Operasyondan sonraki üçüncü gün artık duş almanızın önünde de herhangi bir engel kalmayacaktır. Ve son olarak, operasyondan sonraki 4. günden itibaren normal gündelik toplumsal yaşamınıza kaldığınız yerden devam etmeniz mümkün olmaktadır. Vücudunuzu çok fazla yormayacak olan hafif yapıdaki egzersizlere en erken olarak operasyondan sonraki onuncu günde başlamanız mümkünken, daha aktif ve yorucu egzersizlere ancak operasyondan sonraki ikinci ayda başlanması doğru olacaktır. Jinekomasti ameliyatından sonra işlem yapılan bölge özelinde pempe renkte var olan değişikliklerin ve şişliklerin görülmesi oldukça doğaldır. Bu şişliklerin ve renklerin değişiminin üçüncü haftadan itibaren yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını söylebiliriz. Gerçekten de jinekomasti ameliyatında üçüncü haftadan itibaren ameliyatın sonuçlarını daha belirgin bir biçimde görebilirsiniz. Bu sayede normal ve estetik bir göğüs yapısına sahip olmanın tadını çıkarmaya başlarsınız. Ameliyattan sonraki üçüncü haftadan tutun da altıncı aya kadar göğüslerinizdeki şekillenme sürecinin devam edeceğini söylemek mümkündür.

Erkeklerin bir kısmında kadınsı bir görünüm yaratan meme büyümesi vakıasının olabilirliğinden yukarıda bahasettik. Bu tarz vakıaların belirli türden ilaçların yan etkileri ve hormonal değişimlerin yoğunluğuna göre ortaya çıktığını da biliyoruz. Ancak jinekomasti vakıalarının kesin bir nedeni olduğu henüz bilinmemektedir. Bu tarz meme büyümeleri ergenlik aşıldığı zaman kendiliğinden ortadan kaybolabilmektedir. Bunun dışındaki vakıalarda jinekomasti durumu cerrahi bir müdahale olmadan ortadan kaldırılamamaktadır. Hastanın durumu iyice bir kontrol edildikten sonra ancak jinekomasti ameliyatının nasıl yapılacağına karar verilebilir. Yine hastanın durumu anlaşıldıktan sonra lokal ya da genel anestezi başlığı altında ameliyatın yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir. Operasyon tamamlandıktan sonra hasta doktorun izni ile istediği gibi evine dönebilir. Sadece liposuction yönteminin yetmeyeceği kadar büyük bir jinekomasti durumu varsa, bu durumda meme ucu çevresinden yapılacak 1 ya da 2 cm’lik bir kesi yardımıyla içeri girilerek fazlalık oluşturan meme ya da yağ dokusu dışarı atılacaktır. Ancak kesi işlemi yapılmadan önce ilk olarak liposuction yapılması gereklidir. Bir jinekomasti ameliyatı, hastanın durumu veri olduğu zaman tam olarak 60 dakikalık bir sürece yayılabilmektedir. Ameliyattan sonra işlem yapılan bölgede şişme, ağrı veya morarma olması normaldir. Ancak bu tarz görünümler tam olarak geçicidir. Hastalar meme ucu çevresinde yine geçici olmak üzere uyuşukluk hissedebilirler. Ağrılarınızın azaltılması adına doktorlarınız size gerekli ilaçları ve tedavi yöntemlerini söyleyeceklerdir. Hasta birkaç gün sonra normal toplumsal aktivitelerine dönebilecektir.

Hormonal değişimlere bağlı olarak jinekomasti vakıaları en çok 13 yaşına yeni basmış ya da biraz daha büyük yaşta olan ergen erkekler genelinde ortaya çıkmaktadır. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, ergenlik döneminde erkeklerde ortaya çıkan meme büyümesi durumu, bu erkeklerin neredeyse % 90’lık bir bölümden bir yıla yakın bir süreçte tam anlamıyla ortadan kalkmaktadır. Ergenlik döneminde memelerin fazla büyümesinin nedeninin hormonal değişikliklerin yoğunluğu olduğunu söylemiştik. Hormonal değişimler meme dokusundaki değişimleri tetiklediği için bu dokular biraz fazla gelişebilmektedir. Ancak daha önemli sonuçlar olgun erkeklerin jinekomastiye yakalanmaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Çünkü olgun erkeklerde jinekomasti oluşumu meme kanseri riskini de beraberinde getirmektedir. Jinekomastinin temel nedeninin belirlenmesinde hastanın sahip olduğu ama farkında olmadığı rahatsızlıklarının da belirlenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu rahatsızlıklar, siroz ve akciğer hastalıklarından hepatit ve tiroid hastalıklarına kadar uzanabilmektedir. Ayrıca bazı kanser hastalıklarının ve testis rahatsızlıklarının da jinekomastiye neden olduğu bilinmektedir. Uyuşturucu müptelası olan ve bazı yan etkileri bulunan ilaçlar kullanan kişilerin de jinekomastiye yakalanması muhtemeldir. Ancak şunu tekrardan hatırlatmak istiyoruz: Olgun erkeklerde ortaya çıkan jinekomasti vakıalarının temel bir nedeni bulunmamaktadır. Ameliyat yapılmadan önce işlem yapılacak olan memenin ultrasonu çekilmelidir. Ultrason çekilmesinin önemi, meme büyümesine yağ dokusunun mu yoksa meme dokusunun mu neden olduğunun bilinmesidir.