Kulak Estetiği veya Kepçe Kulak Ameliyatı Nedir?

Size bu bölümde kulak estetiği ameliyatı ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Bilindiği gibi kulaklarımızın temel işlevi işitmemizi sağlamalarıdır. Bir kulak tam olarak üç bölümden oluşmuştur. İç kulak, orta kulak ve dış kulak. Bir kişi 5 ya da 6 yaşına geldiği zaman, kulaklarının gelişimi yaklaşık olarak % 80 oranında tamamlanmış demektir. Bu şu anlama gelir: Diğer estetik operasyonlardan farklı bir biçimde kulak ameliyatları çocuklar okula başlamadan önce hayata geçirilebilmektedir. Gerçekten de, birçok estetik cerrahi operasyon için daha fazla yaşamış olmak gerekirken, kulak ameliyatlarında bu süre 5 – 6 yaş grubuna ulaşmış kişiler için yeterli olmaktadır. Bu çocuklar için büyük bir psikolojik avantajın ortaya çıkması ile eş anlamlıdır. Bilindiği gibi, ilk okul çağındaki çocuklar birbirlerinin fiziksel kusurları ile oldukça fazla dalga geçme eğilimindedir. Kepçe kulak ameliyatları sayesinde çocukların bu fiziksel problemi kesin bir biçimde aşması mümkün olmaktadır. Bu sayede, çocuklar hiçbir psikolojik debelenme ve karamsarlık yaşamadan okul yaşantılarına başlamış olurlar. 5 yaşını bitirmiş her bir çocuk için kulak ameliyatı operasyonlarının yapılabileceğini bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Peki, bir kulak estetiği ameliyatının elzem olduğu herhangi bir durum nasıl ya da neye bakılarak tesbit edilmektedir? İlk görünen şey, kulaklardaki bariz şekil bozukluklarıdır. Bu bozulmalar genel olarak dış kulak bölümünde ortaya çıkmaktadır. Daha doğrusu, bu bozulmalar tam olarak dış kulağın kulak kepçesi diye tabir ettiğimiz bölümünde görülmektedir. Kulak kepçesinin fonksiyonu şudur: Dış ortamdan gelen sesler kulak kepçesinde toplanır ve buradan dolayımsız bir biçimde kulak zarına iletilir. Kulak kepçesinin yapısal olarak kıkırdak ve cilt dokusundan oluştuğunu da eklemek istiyoruz. Kulak kepçesi özelinde ortaya çıkan şekil bozukluklarının genel olarak kıkırdakta ortaya çıkan değişimler ile alakalı olduğunu söylemek mümkündür.

Kepçe kulak dediğimiz mesele, kulak kepçesinin normal gelişimini sekteye uğratan anomalilerden sadece birisidir. Kepçe kulak vakıalarının hemen hemen hepsi değişik biçimler altında (hafiften ağıra doğru) ortaya çıkmaktadır. Ancak şunu kesin olarak söylemek mümkün: Kepçe kulak özelinde ortaya çıkan bir kulak anomalisinin temel nedeni, kulak kıkırdağında meydana gelen değişikliklerde aranmalıdır. Örneğin, konka dediğimiz şeyin aşırı derin olması buna iyi bir örnektir. Ayrıca antiheliks kıvrımının ve yine antiheliks kruslarının olmaması da anomali nedeni olarak görülebilir. Skafa silikleşmesi durumu da kepçe kulak anomalisine verilecek iyi örneklerden birisidir. Ek olarak şunu da belirtelim: Anomalinin yapısal özelliğine göre bu nedenlerden yalnızca biri temel değişken olarak iş başında olabilirken, bütün nedenlerin bir arada olması da anomalilerin ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir. Kepçe kulak ameliyatı ile ilgili bir programlama yapılırken, kulak özelinde görülen anomalinin temel sebebi çok iyi bir şekilde anlaşılmalıdır. Uzman doktor kepçe kulak anomalisinin nedenini net bir biçimde belirlemeli ve buna göre bir operasyon izleği oluşturmalıdır.

Yukarıda kepçe kulak estetiği ile ilgili operasyonların 5 – 6 yaşından itibaren hiçbir sıkıntıya mahal bırakmadan yapılabildiğini söylemiştirk. Peki, kepçe kulak estetiği ameliyatı nasıl yapılmaktadır? Kepçe kulak estetiği operasyonu 10 yaşının altındaki çocuklarda genel anestezi başlığı altında yapılmaktadır. Gelgelelim, çocuklar 10 yaşında ve üzerinde iseler, bu durumda, lokal anestezi başlığı altında operasyonlarının yapılması mümkündür. Lokal anestezi kullanılarak yapılan ameliyatlarda kulağın etrafını çepeçevre saran bir anestezik maddenin (aurikuler blok) enjekte edilmesi gerekmektedir. Bu maddenin enjekte edilmesi sayesinde kısa bir müdddet içinde kulak tam anlamıyla uyuşacaktır. Bilindiği gibi, lokal ya da genel anestezi hastaların cerrahi işlemlerde herhangi bir acı hissi duymamaları için yapılmaktadır. Bir kepçe kulak estetiği operasyonu yaklaşık olarak 1,5 – 2 saat arası bir zaman dilimine tekabül etmektedir. Bir kesi ile kulak arkasından girilir ve kulak kepçesinin dokusuna ulaşılır. Eğer kişilerin konka derinlikleri ortalama olanın üzerinde ise bu durumda yine gerektiği kadar kıkırdak konkadan çıkarılacaktır. Amaç, kulak kepçesinin arkaya doğru estetik bir biçimde kıvrılmasına sağlamaktır. Uzman doktor uygun yerlerinden kıkırdak törpüsü aracılığıyla kıkırdağı inceltecektir. Bu inceltme sayesinde kıkırdak belirgin bir incelmeye uğrar. Bu sayede kıkırdağın çok daha kolay bir biçimde şekil alması sağlanır. Uzman doktor inceltme yapacağı bölgeyi özel bir boya ile işaretleyecektir.

Asıl amaç oluşturulan kıvrımların kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu yüzden, kıvrımlara özel dikişler uygulanır. Uzman doktor kullandığı dikişlerin operasyon için uygun olup olmadığına dikkat etmelidir. Özel olarak yapılması gereken şey, renksiz dikişlerin kullanılmasıdır. Bu dikişlerin yaptığı şey, kulak sayvanının kıvrımının artmasına yardımcı olmasıdır. Bu sayede kulak kafatasına çok daha yakın bir pozisyona getirilmiş olacaktır. Normalde, bir kulak kepçesi kafatası ile ortalama olarak 30 – 35 derecelik bir açı yapmaktadır. Hedeflenen açı da zaten bu olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için dikişler hedefteki açı sağlanarak düğümlenmelidir. Ameliyat kulak arkasından bir kesi ile girilerek yapılmaktadır ve bu yüzden ameliyattan sonra herhangi bir iz oluşsa bile, bu iz kulak kıvrımında kalır ve çok dikkatli bir biçimde bakıldığı zaman farkedilebilir. Hastalar, operasyonları tamamlandıktan sonra hemen evlerine gönderilirler. Hastanede kalınması gerekmez.

Genel olarak, bir kişinin kulağında doğuştan şekil bozukluğuna rastlanması ihtimali 1/6000’dir. Bir başka şekilde söylemek gerekirse, her doğan 6000 canlıdan sadece 1 tanesinde kulakta şekil bozukluğu komplikasyonu ortaya çıkmaktadır. Bu kişi daha çok erkek olmaktadır ve bozukluklar da daha çok sağ kulak özelinde oluşmaktadır. Bu anomalileri çok değişik biçimler altında görülmektedir. Örneğin bunlardan ilki “anomali anotia” adıyla anılır ve kulak kepçesinin hiçbir biçimde oluşmamış olması gerçeğini anlatır. İkinci anomali olan “mikrotia” ise, yalnızca kulak memesinin veyahut kulak kepçesinin çok ufak bir bölümünün meydana gelmesi biçiminde tanımlanabilir. Son olarak, “lop ear” anomalisi ise kısaca “dar kulak” anlamını vermektedir. Bu anomali özelinde gözlemlenen şey, kulak kepçesinin üst kısmını oluşturan bölümün dikey olarak ya çok dar ya da çok kısa olmasıdır. Bu anomalilerin temel nedeni ile ilgili kesin bir bilimsel yanıt yoktur. Ancak uzmanlar ve bilim adamları bu anomalilerin gebelik esnasında oluştuğu konusunda aynı fikirdedir. Anne karnında olan bebeğin kan dolaşımı yetersizliği yaşaması ya da annenin hamile iken kullandığı bazı ilaçların yan etkileri nedeniyle bu tarz anomaliler ortaya çıkabilmektedir. Ancak şunu söylemek istiyoruz: Bu tarz durumlar sadece kulak özelinde görülen anomaliler yaratmazlar. Vücudun başka bölümleri ile ilgili anomalilerin oluşmasına da neden olabilirler. Biz, bebeklerin gebelik esnasında sıkı bir gözetimden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten de, bu tarz anomalilerin görüldüğü kişilerde bazı işitme problemlerinin de oluşması muhtemeldir.

“Mikrotia anomalisi” için özel bir paragraf açmak istiyoruz. Bu tarz anomalilerin ortadan kalıdırlması için yapılan kulak estetiği operasyonları genel olarak 5 yaşından sonra yapılabilmektedir ancak anomali her iki kulak için de sorun teşkil ediyorsa, bu durumda ameliyatlar 4 yaşında bile yapılabilir. İlk ameliyatta yapılması gereken şey, kaburgadan kıkırdak alınmasıdır. Daha sonra bu kıkırdağa kulak iskeleti biçimi verilir. Son olarak, kulak iskeleti biçimi verilen bu kıkırdak temporal bölgedeki derinin altına gömülecektir. İkinci ameliyatın yapmayı amaçladığı şey ise, kulak memesinin rotasyona uğratılmasıdır. Bu sayede kulak normalde olması gereken pozisyona getirilmiş olacaktır. Üçüncü ameliyatta gerçekleştirilen, daha önce kulağa gömülmüş halde olan kıkırdağın kaldırılması ve bu sayede arkasına deri yamasının yapılmasıdır. Bu temel düzeydeki ameliyatların ardından, eğer uzman cerrah gerekli görürse, bazı ek seanslar dahilinde düzeltici ameliyatlar da yapabilir. bir kişi mikrotia anomalisinden kurtulmak adına ameliyat talep ediyorsa, bilmesi gereken ilk şey bu tarz bir ameliyatın oldukça sabır isteyen bir süreç olduğudur. Ameliyatlar ve seansların tamamlanması uzun zaman dilimlerinin harcanmasını gerektirmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir